Susann Björkfäll

Hermelinsvägen 5

146 37 Tullinge

Telefon och faxnummer, 08-778 22 77

Mobiltelefon 070-206 98 33

susann.bjorkfall@gmail.com


Susann Bjorkfall

Hermelinsvagen 5

146 37 Tullinge, SWEDEN

Phone and fax, 46-8-778 22 77

susann.bjorkfall@gmail.com